CZY TEŻ PADŁEŚ OFIARĄ ŁAŃCUSZKA NA FACEBOOKU?

CZY TEŻ PADŁEŚ OFIARĄ ŁAŃCUSZKA NA FACEBOOKU?

CZY TEŻ PADŁEŚ OFIARĄ ŁAŃCUSZKA NA FACEBOOKU?

UODO w swoim komunikacie zapewnia nas, że właściciele portali społecznościowych takich jak Facebook muszą dbać o realizację przysługujących użytkownikom praw w myśl RODO. Mamy prawo do bycia poinformowanym, do sprostowania danych oraz ich usunięcia


 

Natomiast przesyłanie sobie oświadczeń w postaci łańcuszków nie jest wiążące dla Administratorów portali.

 

Wiadomości z taką treścią przesyłali sobie użytkownicy portali:

Dlatego musimy zawsze zapoznawać się z regulaminem, zasadami dotyczącymi przetwarzania naszych danych oraz udzielanymi zgodami. Możemy również zabezpieczyć dostęp do naszych danych, zdjęć poprzez zmianę ustawień za pośrednictwem narzędzi prywatności na Facebooku.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem na stronie UODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Stanowisko UODO jest jedno, to Administrator odpowiada za otrzymane dane osobowe pracowników, klientów, współpracowników


Jeżeli nasze zasoby ludzkie i finansowe nie są w stanie zapewnić należytej ochrony danych osobowych uzyskanych od osób fizycznych, możemy te czynności delegować poza nasze przedsiębiorstwo, tj. czynności kadrowo-płacowe, usługi IT, serwis aplikacji, administrowanie stron www.

Korzystanie z usług podwykonawców najczęściej wiąże się z zawarciem umowy o współpracy, która musi zawierać elementy zawarte w art. 28 RODO.
Firma, której zlecamy wykonanie czynności w naszym imieniu na danych osobowych musi wylegitymować się spełnieniem wymogów zawartych w RODO w zakresie wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych.

Administrator w myśl przepisów art. 28 ust 3 pkt h RODO ma prawo do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych przez firmy współpracujące.

Administratorzy danych powinni kontrolować podmioty przetwarzające dla nich dane.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Pierwsza nałożona kara w nowym reżimie prawnym RODO

Pierwsza nałożona kara w nowym reżimie prawnym RODO

Pierwsza nałożona kara w nowym reżimie prawnym RODO

Całkiem spora kara za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych spadła na firmę przetwarzającą dane ogólnodostępne w Internecie


 

W dniu dzisiejszym odbył się briefing z udziałem Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, podczas której potwierdzono fakt wydania decyzji administracyjnej nakładającej na Spółkę zajmującą się przetwarzaniem danych pozyskanych z rejestrów publicznych, kary w wysokości 1 mln złotych.

Wyjaśnienia Pani Prezes znajdują się w poniższym artykule.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Plan kontroli UODO na 2019 już jest gotowy

Plan kontroli UODO na 2019 już jest gotowy

Plan kontroli UODO na 2019 już jest gotowy

Na swojej stronie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli na rok 2019


 

Pod lupą Urzędu głownie znajdą się branże związane z telemarketingiem, profilowaniem w sektorze bankowym oraz ubezpieczeniowym.

Na kontrolę muszą przygotować się również służby Policji, Straży Granicznej i areszty śledcze.

Prezes UODO podał informację, że w roku 2018 do urzędu wpłynęło około 10.000 skarg i zapytań a pracownicy urzędu odebrali blisko 13.000 połączeń telefonicznych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2019 dostępny jest na stronie Urzędu.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232