Polityka prywatności

RODO

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANYCH DANYCH

 

 

 

Dane kontaktowe


 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

1.1. za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@inspektorzyrodo.pl

1.2. telefonicznie: +48 577 779 296

 

 

Cele i podstawy przetwarzania


 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

2. (art. 6 ust 1 lit a RODO) wyrażoną zgodą dotyczącą wysłanego zapytania

2.1 (art. 6 ust 1 lit b RODO) chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą

2.2. (art. 6 ust 1 lit c RODO) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2.3. (art. 6 ust 1 lit f RODO) realizacją działań realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki)

2.4. (art. 9 ust 2 lit a RODO) wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która prześle swoje dokumenty korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail Administratora

 

 

Odbiorcy danych osobowych


 

Odbiorcą Państwa danych będą:

4. Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Google w Polityce Prywatności.

4.1. Na podstawie informacji zawartych w Regulaminie Google, Regulaminie Microsoft Corporation transfery danych niezbędnych do świadczenia usług odbywają się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, potwierdzających poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

 

 

Sposób zbierania danych osobowych


 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

5. bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartych umów

5.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www.inspektorzyrodo.pl

5.2. za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizacja

5.3. w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach.

 

 

Mechanizm cookies na stronie internetowej


 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

6. własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji

6.1. pliki cookies zewnętrzne służące przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www.inspektorzyrodo.pl , analizowania sposobu i czasu poruszania się po witrynie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google (Analytics, YouTube).

 

 

Zbieranie danych w dziennikach logów


 

7. Zgodnie z przyjętą praktyką dostawcy usług hostingowych, zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej są zapisane w dzienniku logów. Są to dane niezidentyfikowane, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

 

 

Czas przechowywania danych osobowych


 

8. do czasu wycofania udzielonej zgody

8.1. przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

8.2. w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki

8.3. w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 

 

Profilowanie


 

9. w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem na rzecz podmiotów trzecich (Google)

9.1. pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, poprzez ustawienie określonych usług reklamowych w przeglądarkach swojego urządzenia

9.2. można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach, link pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą


 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

10. prawo żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

10.1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący

10.2. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając informację na adres e-mail biuro@inspektorzyrodo.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Podanie danych osobowych jest:


 

11. dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www.inspektorzyrodo.pl a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

11.1. dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

11.2. warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zawarcia umowy

 

 

Bezpieczeństwo danych


 

12. Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

12.1. Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

 

 

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232