RODO I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

BLOG
Co to jest Audyt RODO

Co to jest Audyt RODO

    Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych, to usługa, która skierowana jest do osób pragnących zyskać pewność, że w ich przedsiębiorstwie zostały spełnione wszelkie wymogi nałożone przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Niedostosowanie procedur do...

czytaj dalej
Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

    Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Administrator Danych może wyznaczyć na IOD swojego pracownika lub może też skorzystać z outsourcingu funkcji IOD. Ta druga...

czytaj dalej
Powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

    Przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nakładają w pewnych sytuacjach na Administratora Danych obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Pełnienie funkcję IOD można zlecić ekspertowi z zewnętrznej firmy. Z możliwości outsourcingu IOD korzysta...

czytaj dalej
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

    Współpraca ze specjalistami to realne korzyści dla Twojej firmy. Wybierając doświadczonych ekspertów posiadających uprawnienia potwierdzone certyfikatami, unikniesz odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie obowiązków, jakie nakładają na Ciebie zapisy RODO....

czytaj dalej
Jak przebiega Audyt RODO

Jak przebiega Audyt RODO

    Dyrektywa RODO określa obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione przez każdego Administratora Danych Osobowych. Niezgodność procedur w przedsiębiorstwie z RODO może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez organ nadzorujący, którym w tym przypadku jest Prezes...

czytaj dalej

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232