Balansowanie ról: Czy możliwe jest łączenie funkcji IOD i kierownika komórki w organizacji?

Czy Inspektor Ochrony Danych (IOD) może być jednocześnie kierownikiem komórki w organizacji? To pytanie, które często zadają sobie administratorzy danych i liderzy organizacji. Odpowiedź, jak zwykle, nie jest czarno-biała.

 

 

Wg art. 38 ust. 6 RODO, Inspektor Ochrony Danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Istotne jest jednak, aby takie dodatkowe obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Tutaj kryje się sedno problemu. To wymaganie wynika bezpośrednio z konieczności zapewnienia niezależności Inspektora Ochrony Danych.

Możemy by to wyjaśnić na prostym przykładzie. Gdyby IOD był jednocześnie dyrektorem departamentu IT, mógłby decydować o zabezpieczeniach systemów informatycznych lub projektować systemy przetwarzające dane osobowe. Czy w takim przypadku mógłby jednocześnie, jako IOD, prowadzić badania zgodności tych procesów z przepisami o ochronie danych osobowych? W końcu byłby to człowiek, który decyduje o procesach, które ma jednocześnie kontrolować.

 

 

Przy wyznaczaniu „IOD” warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe kryteria:


 

  1. Organizacyjne: IOD powinien bezpośrednio podlegać najwyższemu kierownictwu jednostki organizacyjnej.
  2. Merytoryczne: inne obowiązki nie powinny negatywnie wpływać na niezależne wykonywanie zadań IOD.
  3. Czasowe: IOD powinien dysponować czasem wystarczającym do wykonywania swoich zadań.

 

Jest to szczególnie istotne, gdy weźmiemy pod uwagę złożoność i ilość zadań, jakie mogą paść na IOD. Czy IOD będący jednocześnie innym kierownikiem, będzie w stanie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki?

Podsumowując, choć RODO nie wyklucza jednoczesnego pełnienia funkcji IOD i funkcji kierownika komórki w organizacji, nieprzeprowadzenie dokładnej analizy przez administratora danych i nieuwzględnienie powyższych kryteriów może prowadzić do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Z tego powodu, zawsze warto poświęcić trochę więcej czasu na analizę i rozmowy z zespołem, zanim podejmiemy decyzję o wyznaczeniu IOD. Dbając o zgodność z RODO, dbamy o reputację naszej organizacji i bezpieczeństwo danych naszych klientów.

 


 

Dziękuję Ci za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Twoje zrozumienie kwestii związanych z RODO i rolą Inspektora Ochrony Danych jest dla nas priorytetem.

Zachęcamy do podzielenia się refleksjami i pytaniami. Twoje doświadczenia mogą być cennym wkładem do tej rosnącej dyskusji. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, rozwiać wątpliwości i odpowiadać na pytania.

Dziękujemy za bycie z nami i czekamy na Twoje cenne uwagi. Razem, możemy zrozumieć i zastosować RODO lepiej.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232