O NAS

INSPEKTORZYRODO.PL Sp. z o.o.
O NAS

O NAS:


 

 • Jesteśmy Spółką, która działa w branży ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz audytów
 • Współpracujemy z profesjonalistami z zakresu Cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej, którzy legitymują się doświadczeniem, fachową wiedzą oraz posiadają certyfikaty wydane przez ABW
 • Zespół Spółki to grupa ekspertów, którzy posiadają uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001 z akredytacją IRCA  oraz Menadżera Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych  potwierdzone certyfikatami wydanymi przez TUV Nord
 • Wiedza Inspektorów Ochrony Danych  w zakresie prowadzenia Jednostek Finansów Publicznych oraz Podmiotów Prawa Handlowego została potwierdzona egzaminami przeprowadzonymi przez TUV Nord
 • Zespół bierze aktywny udział w konsultacjach organizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które dotyczyły między innymi monitoringu wizyjnego oraz podsumowania projektu e-OpenSpace
 • Zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Cyfryzacji, do uczestnictwa w Grupie Roboczej zajmującej się tematem dotyczących Internetu rzeczy (IoT) i jego wpływu na bezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników

 

 

Inspektorzyrodo.pl to:


 

 • członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie
 • zespół ekspertów posiadających certyfikację Audytora Wiodącego ISO 27001 z akredytacją IRCA z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • zespół regularnie podnoszący swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach dedykowanych IOD a organizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • zespół biorący udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • potwierdzenie wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych dyplomem ukończenia Studiów podyplomowych
 • pełne ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanych czynności na rzecz firm współpracujących
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami Administracji Rządowej, Jednostkami Samorządu Terytorialnego I Podmiotami Prawa Handlowego.
Audytor Wiodący Kariota Blicharska

W trakcie spotkania grupy roboczej w Belwederze (link)

 

Kariota Blicharska


 • Audytor Wiodący SZBI ISO/IEC 27001:2017 z akredytacją IRCA
 • Menadżer Bezpieczeństwa Informacji
 • Inspektor Ochrony Danych

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232