Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Administrator Danych może wyznaczyć na IOD swojego pracownika lub może też skorzystać z outsourcingu funkcji IOD. Ta druga możliwość zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców z różnych branż.

 

 

 

Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych w Twoim przedsiębiorstwie?


 

Chcąc dowiedzieć się, czy na Twojej organizacji spoczywa obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, trzeba sięgnąć do przepisów zawartych w RODO. Rozporządzenie wskazuje trzy przypadki, w których powołanie osoby na takie stanowisko jest obligatoryjne. Wśród podmiotów, które podlegają takiemu obowiązkowi, wyróżnić można m.in. podmioty publiczne (z wyjątkami), a także podmioty gospodarcze przetwarzające na dużą skalę dane osób fizycznych. Obowiązek powołania IOD ma również taka organizacja, która prowadzi regularny monitoring osób lub ich zachowań.

 

Efektywnym sposobem na zapełnienie wakatu IOD jest outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych. Taką usługę świadczymy na terenie całego kraju. Pamiętaj, że jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, a osoba, która się jej podejmuje, bierze na siebie ogromny zakres obowiązków. Możesz oczywiście wyznaczyć IOD spośród swoich pracowników, jednak wówczas musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami, związanymi z przeszkoleniem takiej osoby.

 

 

 

W jaki sposób przebiega przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych?


 

Przejmując funkcję Inspektora Ochrony Danych, nasi eksperci biorą na siebie szereg obowiązków, które wynikają z zapisów zawartych w RODO. Zobowiązujemy się do tego, że dokonamy szczegółowego przeglądu rejestrów, umów zawartych z firmami, z którymi współpracuje Twoja organizacja, polityki bezpieczeństwa oraz polityki prywatności, a także przyjrzymy się przeprowadzonym wcześniej analizom ryzyka.

 

Realizacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z zapisami rozporządzenia jest naszym głównym zadaniem, które będziemy realizować w Twojej organizacji. Będziemy prowadzić nieustanny monitoring zgodności wdrażanych procedur z RODO. Zajmiemy się również przygotowaniem zaleceń związanych z polityką bezpieczeństwa danych. Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Twojej organizacji. Ich zakres będzie dostosowany do funkcji, jakie pełnią konkretne osoby. 

 

Nasz ekspert IOD będzie także współpracował z działem IT Twojej organizacji, aby doprowadzić do stworzenia procedur na wypadek incydentów bezpieczeństwa. Będzie on także odpowiedzialny za kontakt z organem nadzorczym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osób fizycznych.

 

 

Dlaczego funkcję IOD warto powierzyć ekspertom?


 

Wiedza oraz doświadczenie to dwa elementy, które są podstawą rzetelnego wykonywania obowiązków. Osoba pełniąca funkcję IOD powinna doskonale znać przepisy RODO. Niezbędne są nieustanne szkolenia i podnoszenie kompetencji. Gdy na IOD wyznaczysz pracownika swojej organizacji, musisz liczyć się z ciągłymi kosztami szkoleń. Outsourcing funkcji IOD pozwala na realne odciążenie budżetu. Nasi eksperci posiadają certyfikaty gwarantujące wysoki poziom kompetencji. Uczestniczą w szkoleniach, a także w konferencjach naukowych, które są organizowane na uczelniach wyższych w całym kraju. 

 

Powierzając nam funkcję UOD masz pewność, że Twoja organizacja spełni wszelkie wymogi formalne nałożone przez RODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232