Bezpieczna Firma, bezpieczny Samorząd, bezpieczny Obywatel

Bezpieczny bo Cyberbezpieczny


Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, weszła w życie 28 sierpnia 2018 r., ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Odpowiada na rosnące zagrożenia cyberatakami, wprowadzając minimalne wymagania bezpieczeństwa dla sieci i systemów teleinformatycznych. Ustawa nakłada obowiązki na przedsiębiorców i podmioty publiczne, takie jak prowadzenie systematycznego szacowania ryzyka, wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych oraz zarządzanie incydentami.

Zachęcamy do przeczytania pełnego artykułu i dowiedzenia się, jakie konkretne kroki Twoja firma powinna podjąć, aby dostosować się do nowych przepisów w zakresie Cyberbezpieczeństwa.

 

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa


Projekt Cyberbezpieczny Samorząd ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności JST oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest to inicjatywa realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Państwowy Instytut Badawczy NASK, będąca częścią Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem i dowiedzenia się, jak Cyberbezpieczny Samorząd może wpłynąć na bezpieczeństwo Twojego samorządu!

Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczny JST

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232