FAQ

Wszystko, co trzeba wiedzieć o RODO
FAQ

Czy podlegam RODO?

RODO podlega działalność gospodarcza prowadzona w Unii Europejskiej w jakiejkolwiek formie prawnej: spółka, jednoosobowa działalność gospodarcza czy nawet oddział w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mającego siedzibę poza Unią: słowem – każdy przedsiębiorca. Nie ma znaczenia:

 • narodowość osób, których dane osobowe są przetwarzane

 • to, gdzie przetwarzane są dane osobowe (czyli np.: gdzie znajdują się serwery)

Czy mogę wykorzystać gotowe szablony dokumentów?

Tak, jeżeli jesteś w 100% pewnych, że gotowy szablon zabezpieczy Twoją działalność przed nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych, które znajdują się w Twoim posiadaniu

Czy moje dane biometryczne podlegają ochronie RODO?

RODO zawiera definicję danych osobowych biometrycznych – to takie dane osobowe, które łącznie spełniają następujące warunki informacji:

 • dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej

 • mają charakter danych osobowych

 • są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości

RODO zalicza dane biometryczne do tzw. szczególnych kategorii danych osobowych

Czym jest profilowanie?

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy:

 • aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej

 • jej sytuacji ekonomicznej

 • zdrowia

 • osobistych preferencji

 • zainteresowań

 • wiarygodności

 • zachowania

 • lokalizacji lub przemieszczania się

Moja firma nie przetwarza danych osobowych

Każda firma zatrudniająca pracowników, świadcząca usługi przetwarza dane osobowe

Moja firma zatrudnia mniej niż 250 osób więc nie podlegam pod Dyrektywę RODO

Wytycznymi Dyrektywy RODO są przetwarzane dane osobowe, zakres ich przetwarzania a nie wielkość przedsiębiorstwa

Kto może być Inspektorem Danych Osobowych w mojej firmie?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może być zarówno pracownik firmy jak i firma zewnętrzna. Inspektor Danych Osobowych musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz nie naruszać zasady podległości

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj nasz artykuł.

Czy właściciel firmy może być Inspektorem Danych Osobowych?

Nie, zostaje wtedy naruszona podstawowa zasada powoływania IOD-y w przedsiębiorstwie

Dlaczego zatrudnienie Inspektora Danych Osobowych z firmy zewnętrznej w perspektywie czasu okaże się rozwiązaniem tańszym?

Zewnętrzny IOD-a posiada przygotowanie merytoryczne, doświadczenie – czyli kompetencje.  Są to osoby posiadające wiedzę teoretyczną (potwierdzoną szkoleniami) oraz wiedzę praktyczną zdobytą w różnych przedsiębiorstwach. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj nasz artykuł.

Najważniejsze pytania RODO

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232