Praca na rzecz Grupy roboczej dotyczącej Internetu Rzeczy IoT w Belwederze

Dnia 04 października 2019 w Belwederze braliśmy udział w Konferencji poruszającej temat dotyczący źródeł finansowania oraz mechanizmów wsparcia innowacyjnych projektów w zakresie IoT.


 

Konferencję otworzył Minister Cyfryzacji Marek Zagórski a gościem honorowym Konferencji był Prezydent RP Andrzej Duda.

Rozmowy dotyczyły wsparcia finansowego firm mających innowacyjne pomysły lub będące w fazie rozwoju.

Dyrektor GovTech przedstawił możliwość korzystania przez podmioty publiczne z usług proponowanych przez startupy.

W tym celu została powołana do życia platforma konkursowa pod adresem: https://konkursy.govtech.gov.pl/jak-to-dziala

Za pomocą platformy Instytucje poszukują najlepszych możliwych partnerów do wykonania właściwych rozwiązań a Partnerzy wybierani są w formie konkursów, gdzie liczy się pomysł, żywy kod i jego efektywność, a nie przysłowiowy „papier” i  kryterium cenowe.

Cały proces opiera się o art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych, w zgodzie z dobrymi praktyki opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych.

Jednym z prelegentów był przedstawiciel Polskiego Fundusz Rozwoju, który szczególnie docenia wartość eksperckiego doradztwa na polskim rynku i przedstawia profile sprawdzonych ekspertów z różnych dziedzin biznesowych, pomagając rozwijać  przedsiębiorstwa, które w tym celu zwróciły się do Funduszu.

W Konferencji uczestniczyli  członkowie grupy roboczej ds. Internetu Rzeczy – IoT, działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji, którzy zaprezentowali wyniki pracy jednej z podgrup (Projekty i Finansowanie).

Dzięki takim wydarzeniom można było nawiązać znaczące relacje biznesowe, wymienić doświadczenia i zaplanować dalsze postępowanie w ramach grup roboczych. Swoją obecnością zaszczycili uczestników konferencji przedstawiciele kluczowych Spółek Skarbu Państwa, tj. PKN ORLEN, PKP i inni.

Konferencję zakończyło zrobienie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z Prezydentem, na tle Belwederu.

 

Bardzo zmęczeni, ale z głowami pełnymi pomysłów, nowych kontaktów i zdjęciami z wnętrza Belwederu wróciliśmy do naszych obowiązków.

 

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232