Jak przebiega Audyt RODO

Dyrektywa RODO określa obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione przez każdego Administratora Danych Osobowych. Niezgodność procedur w przedsiębiorstwie z RODO może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez organ nadzorujący, którym w tym przypadku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kto podlega pod zapisy RODO?


 

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność gospodarczą w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, podlega pod Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Do obowiązków Administratora Danych Osobowych należy m.in. obowiązki względem osób, od których pozyskuje dane (np. spełnianie obowiązku informacyjnego), zapewnienie bezpieczeństwa procesów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, wywiązywanie się z obowiązków względem organu nadzorczego. Sposobem na to, aby sprawdzić, czy wszelkie procedury związane z ochroną danych osób fizycznych w przedsiębiorstwie są zgodnie z RODO, jest przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

 

Kto przeprowadza Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych?


 

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych przeprowadzany jest przez doświadczonego Audytora. W skład naszego zespołu specjalistów wchodzą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Analizę poziomu zabezpieczenia danych osób fizycznych w Twoim przedsiębiorstwie przeprowadzi Audytor posiadający certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 (akredytowany przez IRCA). Zyskujesz gwarancję, że Audytor posiada odpowiednie kompetencje do tego, aby przeprowadzić szczegółowy audyt zgodnie z najwyższymi standardami.

 

 

Jakie elementy wchodzą w skład szczegółowej analizy?


 

Nasi eksperci dokładnie przyjrzą się procedurom, jakie są wykorzystywane w Twoim przedsiębiorstwie. Sprawdzimy, jakie dane są przetwarzane przez Twoją organizację. Zweryfikujemy, czy wszystkie procesy zachodzą zgodnie z prawem. Starannie przeanalizujemy to, czy względem osób, od których Twoja organizacja pozyskuje dane osobowe w sposób prawidłowy, jest spełniany obowiązek informacyjny. 

 

Elementy, które podlegają analizie Audytora to między innymi:

  • istniejąca dokumentacja oraz umowy, jakie zostały zawarte,
  • stopień zabezpieczenia infrastruktury IT,
  • jakość zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych, 
  • zabezpieczenie strony internetowej.

To jeszcze nie koniec naszych działań. Efektem kompleksowego Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych będzie raport końcowy. Podsumujemy w nim wszelkie niezgodności z RODO, jakie uda nam się znaleźć. Ocenimy także ryzyko, jakie jest związane z dalszym przetwarzaniem danych osób fizycznych.

 

 

Dlaczego warto zdecydować się na Audyt RODO?


 

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych to najlepsze narzędzie do tego, aby sprawdzić, czy Twoja organizacja spełnia obowiązek ochrony danych osób fizycznych, który na każdego Administratora Danych nakłada RODO. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu dowiesz się, czy sposób, w jaki pozyskujesz, przechowujesz oraz przetwarzasz dane osób fizycznych w Twojej organizacji, jest zgodny z zapisami RODO. Taka wiedza pozwoli uchronić się przed ewentualnymi karami finansowymi nakładanymi przez PUODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232