Ochrona Danych Osobowych: Klucz do Bezpieczeństwa i Zgodności z RODO

W erze cyfrowej, gdzie dane stały się nowym złotem, ich ochrona jest nie tylko koniecznością, ale również obowiązkiem. Niedawno Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył karę administracyjną w wysokości ponad 47 tys. zł za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz brak regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności zastosowanych środków jednym z powodów nałożenia przez UODO administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 47 tys. zł. – UODO

 

Zgłoszenie do UODO wpłynęło od podmiotu trzeciego, wskazującego na utratę dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej przez administratora. Dokumentacja ta zawierała m.in. dane osobowe pracowników administratora oraz osób będących stronami umów cywilnoprawnych.

Analiza ryzyka i zabezpieczenia

RODO daje dużą elastyczność administratorowi, nie narzucając konkretnych wymagań w zakresie doboru zabezpieczeń. To administrator ma samodzielnie dokonać analizy procesów przetwarzania danych, ocenić ryzyka, a następnie zastosować odpowiednie środki i procedury. Niestety, w omawianym postępowaniu nic nie wskazywało na to, że administrator przeprowadził ją prawidłowo dla przetwarzanych w formie elektronicznej danych.

 

UODO konsekwentnie przypomina, że wdrażając środki bezpieczeństwa, administrator nie może ograniczać się do jednorazowego ich opracowania. Konieczne jest także ich testowanie i weryfikowanie, czy są one adekwatne do istniejących ryzyk. – UODO

 

Podsumowanie

W przypadku ochrony danych osobowych, kluczowe jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administratorzy danych powinni regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność zastosowanych środków. W przypadku naruszenia ochrony danych, konieczne jest szybkie i skuteczne działanie, aby przywrócić dostęp do danych. Współpraca z organami nadzorczymi, takimi jak UODO, jest również niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami RODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232