Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

lip 24, 2023AKTUALNOŚCI

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd to zwiększanie odporności na ataki cybernetyczne. A to są kluczowe strategie dla samorządów.

 

W ostatnich latach, świadkami jesteśmy dynamicznego wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. ujawniło podatności na ataki w ponad połowie zbadanych witryn, w tym poważne błędy. Te podatności są coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców..

W drugiej połowie 2022 r. zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zgłoszeń zarejestrowanych przez CSIRT NASK. W grudniu 2022 r. odnotowano niemal 85,2 tys. zgłoszeń, co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza ponad czterokrotny wzrost. Te statystyki podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenia systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty.

 

Głównym celem tego projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Osiągniemy to poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

 

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe dla jednostek samorządowych przyczyni się do:

  • Wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST.
  • Wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie w JST.
  • Wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność JST na ataki z cyberprzestrzeni.
  • Podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI.
  • Przeprowadzenia audytów SZBI w JST, potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju, obejmując wszystkie jednostki samorządowe, tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

 

 

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

**Źródło:** (https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad)

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232