Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Stanowisko UODO jest jedno, to Administrator odpowiada za otrzymane dane osobowe pracowników, klientów, współpracowników


Jeżeli nasze zasoby ludzkie i finansowe nie są w stanie zapewnić należytej ochrony danych osobowych uzyskanych od osób fizycznych, możemy te czynności delegować poza nasze przedsiębiorstwo, tj. czynności kadrowo-płacowe, usługi IT, serwis aplikacji, administrowanie stron www.

Korzystanie z usług podwykonawców najczęściej wiąże się z zawarciem umowy o współpracy, która musi zawierać elementy zawarte w art. 28 RODO.
Firma, której zlecamy wykonanie czynności w naszym imieniu na danych osobowych musi wylegitymować się spełnieniem wymogów zawartych w RODO w zakresie wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych.

Administrator w myśl przepisów art. 28 ust 3 pkt h RODO ma prawo do przeprowadzenia Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych przez firmy współpracujące.

Administratorzy danych powinni kontrolować podmioty przetwarzające dla nich dane.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232