Pierwsza nałożona kara w nowym reżimie prawnym RODO

Całkiem spora kara za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych spadła na firmę przetwarzającą dane ogólnodostępne w Internecie


 

W dniu dzisiejszym odbył się briefing z udziałem Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, podczas której potwierdzono fakt wydania decyzji administracyjnej nakładającej na Spółkę zajmującą się przetwarzaniem danych pozyskanych z rejestrów publicznych, kary w wysokości 1 mln złotych.

Wyjaśnienia Pani Prezes znajdują się w poniższym artykule.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232