Kluczowe Zmiany w Ustawie Antyspoofingowej 2023

Kluczowe Zmiany w Ustawie Antyspoofingowej 2023

Kluczowe Zmiany w Ustawie Antyspoofingowej 2023

W dobie cyfryzacji i rosnącej liczby zagrożeń w sieci, pojawia się potrzeba wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych. Jednym z najnowszych kroków w tym kierunku jest „Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej” z dnia 28 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty tej ustawy oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa cyfrowego.

 

1. Główne cele ustawy:

  • Określenie praw i obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej.
  • Wskazanie kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w kontekście zwalczania nadużyć.
  • Ustalenie zasad wnoszenia sprzeciwu w przypadku uznania treści SMS za nadużycie.
  • Regulacje dotyczące świadczenia usług SMS na rzecz podmiotów publicznych.
  • Zasady dotyczące sprzeciwu wobec wpisania domeny internetowej na listę ostrzeżeń.

 

2. Kluczowe definicje:

  • Nadużycie w komunikacji elektronicznej – korzystanie z usług lub urządzeń telekomunikacyjnych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, prowadzące do szkody dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub użytkownika końcowego.
  • Smishing – wysyłanie SMS, w którym nadawca podszywa się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy do określonego działania, np. przekazania danych osobowych.
  • CLI spoofing – nieuprawnione korzystanie z informacji adresowej podczas inicjowania połączenia głosowego, mające na celu podszycie się pod inny podmiot.

 

3. Zobowiązania przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

Przedsiębiorcy są zobowiązani do podejmowania środków mających na celu zapobieganie nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczanie.

 

4. Rola CSIRT NASK:

CSIRT NASK monitoruje występowanie smishingu, tworzy wzorce wiadomości wyczerpujących znamiona smishingu i zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do udostępniania informacji o smishingu.

 

Źródło: (https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/3069_u/$file/3069_u.pdf)

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232