CZY PUBLIKACJA DANYCH SPORTOWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY JEST ZGODNA Z RODO?

CZY PUBLIKACJA DANYCH SPORTOWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY JEST ZGODNA Z RODO?

CZY PUBLIKACJA DANYCH SPORTOWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY JEST ZGODNA Z RODO?

Antydoping i ochrona danych to dwa kluczowe tematy, które ostatnio stały się przedmiotem gorącej debaty w świecie sportu.

 

Rzecznik generalna Tamara Ćapeta podnosi, że publikacja w Internecie danych osobowych sportowca zawodowego na dopingu nie narusza RODO. Austriacka biegaczka średniodystansowa, która naruszyła przepisy antydopingowe, została ukarana przez Österreichische Anti-Doping-Rechtskommission (ÖADR).

Jej dane, w tym imię i nazwisko oraz informacje o naruszeniu, zostały opublikowane przez Nationale AntiDoping Agentur (NADA) na ich stronie internetowej.

Rzecznik generalna podkreśliła, że RODO nie ma zastosowania do okoliczności tego przypadku, ponieważ przepisy antydopingowe dotyczą głównie sportu jako takiego, a nie jego aspektów gospodarczych. Jednakże, jeśli RODO miałoby zastosowanie, publikacja danych w Internecie jest uzasadniona celem prewencyjnym, mającym na celu odstraszanie młodych sportowców przed naruszaniem przepisów antydopingowych.

 

Kluczowe wnioski:

  1. RODO a sport: Czy RODO ma zastosowanie do sportu, czy jest to obszar wyłączony z jego zakresu?
  2. Publikacja danych w Internecie: Czy publikacja danych sportowców naruszających przepisy antydopingowe w Internecie jest odpowiednim i koniecznym środkiem?
  3. Cele prewencyjne vs. ochrona danych: Jakie są granice między ochroną danych osobowych a celami prewencyjnymi w sporcie?

 

UWAGA: Opinie rzecznika generalnego nie są wiążące dla Trybunału Sprawiedliwości. Orzeczenie w tej sprawie zostanie wydane w późniejszym terminie.

 

Źródło: (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230142pl.pdf)

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232