Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Powierzasz swoje dane osobowe – sprawdzaj firmy współpracujące

Stanowisko UODO jest jedno, to Administrator odpowiada za otrzymane dane osobowe pracowników, klientów, współpracowników.


 

Jeżeli nasze zasoby ludzkie i finansowe nie są w stanie zapewnić należytej ochrony danych osobowych uzyskanych od osób fizycznych, możemy te czynności delegować poza nasze przedsiębiorstwo, tj. czynności kadrowo-płacowe, usługi IT, serwis aplikacji, administrowanie stron www.

Korzystanie z usług podwykonawców najczęściej wiąże się z zawarciem umowy o współpracy, która musi zawierać elementy zawarte w art. 28 RODO.
Firma, której zlecamy wykonanie czynności w naszym imieniu na danych osobowych musi wylegitymować się spełnieniem wymogów zawartych w RODO w zakresie wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych.

Administrator w myśl przepisów art. 28 ust 3 pkt h RODO ma prawo do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmy współpracujące.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Konsekwencje nieprzestrzegania nakazu decyzji administracyjnej – Pierwsza taka kara


 

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, z administracyjną karą pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł za niewykonanie nakazu nałożonego wobec niego w decyzji administracyjnej.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), nakazał przedsiębiorcy zawiadomienie jego pacjentów o naruszeniu ich danych osobowych oraz przekazanie tym osobom zaleceń dotyczących zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków zaistniałego incydentu.

 

Administrator tego nie zrobił i w konsekwencji osoby, których dotyczyło naruszenie nic o nim nie wiedziały.

 

Ponieważ przedsiębiorca zignorował decyzję organu nadzorczego, UODO zdecydował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

 

Urząd nakładając karę wziął pod uwagę czynniki obciążające tj. :

  • długotrwały okres trwania naruszenia, co spowodowało zwiększone ryzyko zaistnienia negatywnych konsekwencji po stronie osób dotkniętych naruszeniem oraz
  • umyślny charakter naruszenia i niezadowalający stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia – przedsiębiorca nie stosował się do zaleceń Urzędu w trakcie postępowania.

 

Pełna treść decyzji dostępna pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.11.2020

Administrator nic sobie nie robił z nakazów UODO. Osoby, których naruszenie dotyczyło nawet o tym nie wiedziały.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 29!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 29!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 29!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 29!


W tym roku nie mogło nas zabraknąć , wspieramy inicjatywę WOŚP korzystają z możliwości wsparcia fundacji za pośrednictwem wirtualnych puszek
Dziękujemy za 29 finał i trzymamy kciuki za zbliżający się rekord zbiórki!

Podziękowanie za wsparcie WOŚP 2021

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232