Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej

Konsekwencje nieprzestrzegania nakazu decyzji administracyjnej – Pierwsza taka kara


 

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, z administracyjną karą pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł za niewykonanie nakazu nałożonego wobec niego w decyzji administracyjnej.

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), nakazał przedsiębiorcy zawiadomienie jego pacjentów o naruszeniu ich danych osobowych oraz przekazanie tym osobom zaleceń dotyczących zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków zaistniałego incydentu.

 

Administrator tego nie zrobił i w konsekwencji osoby, których dotyczyło naruszenie nic o nim nie wiedziały.

 

Ponieważ przedsiębiorca zignorował decyzję organu nadzorczego, UODO zdecydował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

 

Urząd nakładając karę wziął pod uwagę czynniki obciążające tj. :

  • długotrwały okres trwania naruszenia, co spowodowało zwiększone ryzyko zaistnienia negatywnych konsekwencji po stronie osób dotkniętych naruszeniem oraz
  • umyślny charakter naruszenia i niezadowalający stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia – przedsiębiorca nie stosował się do zaleceń Urzędu w trakcie postępowania.

 

Pełna treść decyzji dostępna pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.11.2020

Administrator nic sobie nie robił z nakazów UODO. Osoby, których naruszenie dotyczyło nawet o tym nie wiedziały.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232