Uzasadnienie dezycji administracyjnej za 1 mln

Uzasadnienie dezycji administracyjnej za 1 mln

Uzasadnienie dezycji administracyjnej za 1 mln

Decyzją z 15 marca 2019 r. Prezes UODO, ukarała jedną ze Spółek zajmujących się przetwarzaniem informacji pozyskanych z dostępnych rejestrów publicznych (KRS, GUS, CEiDG) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


Kara wynosi 220 tys. euro kary, czyli około 1 mln złotych.

Jak wynika z treści uzasadnienia Spółka spełniła obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO jedynie wobec nielicznej grupy osób (około 200 tyś. osób), których telefonami lub adresami e-mail dysponowała. W przypadku pozostałych 8 mln osób tego nie zrobiła z uwagi na niewspółmierny wysiłek, który miał się z tym wiązać.

Prezes UODO w swoim uzasadnieniu orzekła, że nie ma zgody na takie postępowanie, ponieważ takie zachowanie pozbawia osoby, których dane Spółka przetwarzała podstawowych praw zagwarantowanych Rozporządzeniem.

Całość uzasadnienia decyzji znajduje się w poniższym linku.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232