Kim jesteśmy

Współpraca ze specjalistami to realne korzyści dla Twojej firmy. Wybierając doświadczonych ekspertów posiadających uprawnienia potwierdzone certyfikatami, unikniesz odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie obowiązków, jakie nakładają na Ciebie zapisy RODO.

 

 

Kim jesteśmy?


 

INSPEKTORZYRODO.PL Sp. z o.o. – jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców w 2018 roku. W ciągu kilku lat prowadzenia działalności nawiązaliśmy współpracę z podmiotami Administracji Rządowej oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pomagamy również firmom z różnych sektorów gospodarczych wdrażać rozwiązania zgodne z aktualnymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Zakres naszego działania obejmuje w szczególności kwestie związane z ochroną danych osobowych, jak również z bezpieczeństwem informacji. Przeprowadzamy szczegółowe audyty, których celem jest analiza zagrożeń negatywnie wpływających na prawidłowość przebiegu określonych procesów w Twojej firmie.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

  • Przeprowadzimy audyt zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
  • Przejmiemy funkcję Inspektora Danych Osobowych.
  • Stworzymy kompleksową dokumentację przygotowaną na podstawie zapisów zawartych w RODO.
  • Przygotujemy plan ciągłości działania – wykonamy go na podstawie szczegółowej analizy zagrożeń, które mogą mieć istotny wpływ na proces funkcjonowania organizacji.
  • Przeprowadzimy praktyczne szkolenia dla Twoich pracowników.

 

 

Dlaczego warto wybrać współpracę ze specjalistami?


 

Współpracując ze specjalistami z konkretnej dziedziny, otrzymujesz gwarancję tego, że zadania, które nam powierzysz, zostaną wykonane z należytą starannością, przy uwzględnieniu najwyższych standardów obsługi Klienta. Nasz zespół tworzą eksperci o wykształceniu kierunkowym, posiadający specjalistyczne uprawnienia. Wiedza i doświadczenie to podstawa bezpieczeństwa zadań, których się podejmujemy.

 

Nieustannie zdobywamy nową wiedzę i poszerzamy nasze kompetencje zawodowe, aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach dla Inspektorów Ochrony Danych, które organizowane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bierzemy również czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych na terenie całego kraju. Do tej pory uczestniczyliśmy m.in. w wydarzeniach naukowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Naszych pracowników cechuje wyjątkowa skrupulatność i dbałość o szczegóły. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z różnych branż, a także z podmiotami AR i JST.

 

 

 

Certyfikaty i uprawnienia naszych ekspertów:


 

  • uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001 (akredytacja IRCA),
  • uprawnienia Menedżera Bezpieczeństwa Informacji (certyfikacja TUV Nord),
  • uprawnienia Inspektora Ochrony Danych.

 

 

Kto korzysta z naszych usług?


 

Posiadamy ogromne doświadczenie w obsłudze firm prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. Współpracowaliśmy również z podmiotami Administracji Rządowej, a także z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232