Praca w grupie roboczej ds IoT przy Ministerstwie Cyfryzacji

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w pracach Grupy Roboczej przy Ministerstwie Cyfryzacji zajmującej się analizą branży IoT (Internet Rzeczy), która ma realny wpływ na wzrost gospodarczy kraju


 

W kręgu naszych zainteresowań są działania mające na w celu stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju technologii IoT poprzez pozyskanie środków, wpływ na proces Legislacji oraz stworzenie wymagań w systemie Certyfikacji.

Nad realizacją założeń Ministra Cyfryzacji  Marka Zagórskiego, pracuje szacowne  grono ekspertów mających wiedzę z zakresu nowych technologii oraz systemów IT i wspieranych przez największych graczy rynku polskiego i zagranicznego.

Pracujemy w oparciu o wydany raport „IoT w polskiej gospodarce” stanowiący uwieńczenie pierwszego etapu prac grupy, system norm międzynarodowych np. z rodziny ISO 27000 oraz wytyczne urzędów międzynarodowych.

Tworząc procesy certyfikacji podmiotów stosujących technologię IoT, pod rozwagę bierzemy ich wpływ na prywatność i bezpieczeństwo użytkowników końcowych.

Inauguracją prac Grupy Roboczej będzie Konferencja pod patronatem Prezydenta RP, która odbędzie się 4 października 2019 w Belwederze.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232