Administrator Systemów Informatycznych jako IOD – możliwość czy konflikt interesów?

Zazwyczaj, zadania ASI określone są wewnętrznie, a często powierzane są ekspertom IT. Do głównych obowiązków ASI należą m.in. administrowanie serwerami i zapewnianie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

 

Łączenie funkcji IOD i ASI może jednak być niezgodne z RODO, ze względu na wymogi dotyczące niezależności IOD, jego pozycji w strukturze organizacyjnej oraz możliwości prawidłowego wykonania zadań. Często osoba pełniąca rolę IOD i ASI sprawuje nadzór nad zgodnością swoich działań z prawem, co może prowadzić do braku rzeczywistego nadzoru nad przetwarzaniem danych.

IOD musi podlegać najwyższemu kierownictwu, co ma zapewnić niezależność i skuteczność wykonywania funkcji. Jednoczesne pełnienie funkcji IOD i ASI wyklucza sytuacje, w których osoba ta podlegała by innym osobom, które nie są najwyższym kierownictwem.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 RODO, IOD może pełnić inne zadania, o ile nie prowadzi to do konfliktu interesów. Konflikty interesów mogą pojawiać się, gdy IOD zajmuje stanowiska, które określają cele i metody przetwarzania danych.

Stanowiska, takie jak dyrektor generalny, dyrektor IT, kierownik działu marketingu czy HR, są uznawane za prowadzące do konfliktu interesów, jeśli osoby na tych stanowiskach biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych.

 

Podsumowując, możliwość konfliktu interesów między funkcjami „”ASI”” i „”IOD”” powinna być monitorowana na bieżąco.

Decyzja, czy konflikt interesów występuje, powinna być podejmowana indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności.


 

Dziękuję Ci za poświęcony czas na przeczytanie tego artykułu. Twoje zrozumienie kwestii związanych z RODO i rolą Inspektora Ochrony Danych jest dla nas priorytetem.

Zachęcamy do podzielenia się refleksjami i pytaniami. Twoje doświadczenia mogą być cennym wkładem do tej rosnącej dyskusji. Jesteśmy tutaj, aby pomóc, rozwiać wątpliwości i odpowiadać na pytania.

Dziękujemy za bycie z nami i czekamy na Twoje cenne uwagi. Razem, możemy zrozumieć i zastosować RODO lepiej.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232