Pierwsze kary w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Pierwsze kary w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Pani Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, w jednym z wywiadów podkreśliła, że świadomość i wiedza Polaków dotycząca ochrony danych osobowych jest coraz większa. Taka ocena rynku przez Panią Prezes wynika w dużej mierze z ilości otrzymywanych skarg, zapytań i telefonów.
Prezes podkreśla, że to rolą przedsiębiorcy (Administratora) jest należyta dbałość o dane otrzymane od swoich klientów, pracowników, współpracowników. Rozporządzenie RODO nie ma gotowej recepty, zawiera natomiast wskazówki w jaki sposób musi postępować Administrator. Musi być aktywny, świadomy zagrożeń i winien wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią gromadzonym danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
UODO prowadzi postępowania i zapowiada, że kary w pewnością wkrótce się pojawią i będą dotkliwe jak wymaga tego Rozporządzenie.

Wiedza i świadomość Polaków dotyczące ochrony ich danych osobowych są coraz większe.

FIRMA

INSPEKTORZYRODO.PL
Sp. z o.o.
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Dane kontaktowe

Tel. +48 692 824 220
biuro@inspektorzyrodo.pl