Państwa wizyta na naszej stronie jest potwierdzeniem, jak dużą rolę przykładacie Państwo do zagadnienia bezpieczeństwa informacji

DNIA 28 SIERPNIA 2018 R. WESZŁA W ŻYCIE USTAWA O KRAJOWYM SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA (DZ. U. 2018 POZ.1560, STANOWIĄCA WDROŻENIE UNIJNEJ DYREKTYWY NIS, ANG. NETWORK AND INFORMATION SYSTEMS DIRECTIVE)

Jest to szczególnie ważna informacja dla firm z poniższych sektorów gospodarki:

  • energetycznego (między innymi energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz)

  • transportowego  (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny)

  • bankowości i infrastruktury rynków finansowych

  • uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków

  • ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze  i przemysł farmaceutyczny)

  • infrastruktury  cyfrowej (platformy handlowe, usługi przetwarzania w chmurze, wyszukiwarki internetowe)

Oznacza to, że Państwa Przedsiębiorstwo zostało lub może zostać wskazane jako OPERATOR USŁUG KLUCZOWYCH.

Już dziś dowiedz się więcej